De Sunny community?

De Sunny community is het kennis- en ontmoetingsplatform op het gebied van duurzaamheid in al zijn vormen. Zowel op sociaal/maatschappelijk gebied als op gebied van energie, natuur, techniek, overheid en onderwijs..

Sturing en coördinatie vindt plaats vanuit het Sunny Info Loket , dat gehuisvest is in het Peel en Maas Duurzaamheidscentrum aan de J.F. Kennedylaan 260 in Panningen.

Ons streven is het grote publiek meer duurzaamheidsbesef te geven. Om de Sunny Economy te implementeren is het noodzakelijk dat de samenleving achter deze nieuwe economie staat. Er moet voldoende draagkracht zijn vanuit de bevolking, de ondernemers, de overheden, het onderwijs en de onderzoekinstanties. De Sunny Community gaat dit bewustwordingsproces in gang zetten. De community is de kennis- en netwerkomgeving waarin iedereen kan participeren.