Home

logo

 

                                                                                                      community.png

De Sunny Community, het duurzaamheidplatform voor burgers is gehuisvest in het Sunny Informatieloket aan de J.F.Kennedylaan 260 in Panningen en is geopend op dinsdagen en donderdagen van 10.00 tot 17.00 uur. Hier kunnen inwoners terecht voor vragen rondom duurzaamheid. Denk daarbij aan vragen om energie te besparen, het isoleren van je huis of over het aanleggen van natuurvriendelijke tuinen met meer biodiversiteit.

Het platform werkt samen met onder andere Peel Energie, de gemeente Peel en Maas, Windpark Egchselse Heide, Plattelandscoöperatie Peel en Maas, Natuur en Milieu Federatie Limburg, Buurkracht en lokale ondernemers en verenigingen.

De Sunny Economy

Praktisch alles wat de mensen met elkaar doen is gebaseerd op energiegebruik. Of het nu gaat om voedselproductie, wonen, transport, medische zorg, zekerheid, sociale contacten of ontspanning. De basis van de Sunny Economy is het duurzaam opwekken, gebruiken, ruilen en bufferen van de energie die wij mensen nodig hebben om te leven op een milieu- en sociaal verantwoorde wijze. Onze uitdaging is de overgang naar een energiesamenleving. Dat willen we realiseren door anders om te gaan om met energie, natuur, voedsel, samenleven en economie. Enerzijds werken we aan meer bewustwording door informatie te geven en te ontvangen aan inwoners, ondernemers en overheid via de Sunny Community. Anderzijds willen we in de praktijk op lokaal niveau een nieuw economisch systeem uit proberen, de pilot Sunny Economy met de Sunny ruileenheid. Lees meer hierover onder de kop informatie.

De stichting

De Sunny is een initiatief dat vanuit de samenleving zélf is ontstaan. De Sunny draagt bij aan een betere lokale economie en sociale cohesie, verbetert de leefbaarheid en helpt zelfsturing concreet te maken door ontwikkelingen in de samenleving op te pakken die de beweging van A naar Anders mogelijk maken. Stichting de Sunny Economy is een non-profit organisatie. De kosten worden gedekt door bijdragen van Vrienden van de Stichting, subsidies, giften en bijdragen van sponsoren en bijdragen uit projecten en events.