Home

logo

The Sunny Economy

Praktisch alles wat de mensen op deze bol met elkaar doen is gebaseerd op energiegebruik. Of het nu gaat om voedselproductie, wonen, transport, medische zorg, zekerheid, sociale contacten of ontspanning. Om de wereld en de mensheid te redden is een nieuwe ‘energie-filosofie’ nodig. De basis van de Sunny Economy is het duurzaam opwekken, gebruiken, ruilen en bufferen van de energie die wij mensen nodig hebben om te leven op een milieu- en sociaal verantwoorde wijze. Hiermee kunnen de menselijke negatieve eigenschappen in de kiem gesmoord worden. Want al ons doen en laten wordt dan afgerekend naar deze grondslag.