Home

logo

The Sunny Economy

Praktisch alles wat de mensen op deze bol met elkaar doen is gebaseerd op energiegebruik. Of het nu gaat om voedselproductie, wonen, transport, medische zorg, zekerheid, sociale contacten of ontspanning. Om de wereld en de mensheid te redden is een nieuwe ‘energie-filosofie’ nodig. De grondslag van al ons handelen wordt daarin afhankelijk gemaakt van en afgemeten aan een efficiënt en sociaal gebruik van duurzaam opgewekte energie.

Hiermee kunnen de menselijke negatieve eigenschappen in de kiem gesmoord worden. Want al ons doen en laten wordt dan afgerekend naar deze grondslag. Het is de basis voor een Sunny-energie economie.