Blockchain boekhouding

 Ons huidig economisch systeem is aan vervanging toe.

In dit kader willen wij, ergens lokaal als pilot, een blockchain systeem gaan hanteren, dat onderlinge energie uitwisseling mogelijk maakt. ( Met een RVO experimenten regeling) Er zijn al praktijkvoorbeelden op dit gebied. Te noemen zijn De Ceuvel in Amsterdam (met de Jouliëtte) en de gemeente Eemnes. Echter het unieke van de Sunny Economy is onder andere de koppeling aan voedsel, onze primaire energiebron en in de randvoorwaarden, zo veel als mogelijk is, het uitsluiten van menselijke onhebbelijkheden.

De Sunny grondslag (Op sociale, humane wijze efficiënt gebruik van uit niet fossiele bronnen verkregen energie toestaan) is de basis voor de toekomstige leefwijze.

Doel is onze aarde leefbaar te houden voor ons nageslacht. (gebaseerd op een circulaire “wij” economie en rekening houdend met de draagkracht van de aarde)

De vraag is of we van gedachten kunnen wisselen over een blockchain energie uitwisselings-ontwerp, met de Sunny energie ruil-/betaaleenheid (8400 kJ/2,3333 kWh, zie voedselverpakkingen), waarbij onder andere de volgende aandachtspunten:

 • de identificatie van de deelnemers: postcode, vingerafdruk, irisscan, BSN? (Met inachtneming van de Algemene verordening gegevensbescherming.)

 • randvoorwaarden te stellen aan wijze van deelname en wie/wat/hoe zijn die democratisch bepaald, met als uitgangspunt de Sunny grondslag.

 • koppeling aan intrinsieke energievoedselwaarden (via algoritmen)

 • koppeling aan intrinsieke energiebasiswaarden van fysieke zaken (via algoritmen)

 • koppeling aan duurzame energie opwekkers

 • koppeling aan slimme meters

 • hoe de ‘overheid’ (wij) in het systeem te integreren voor algemene energie consumptie?

 • smartphone app? (logo zie boven)

 • beveiliging van het systeem (cybercrime)

 • weinig energieverbruik van het systeem (geen Bitcoin energieverbruik toestanden!)

 • waar de eigen lokale server, met zijn rekencapaciteit behoefte, te situeren

 • bescherming tegen electromagnetische puls

Al met al dus redelijk complex en dus een grote uitdaging. Wat is de haalbaarheid met de huidige kennis en technische middelen. Uiteindelijk algoritme berekeningen met vele variabelen.

De kosten met crowdfunding zien te dekken.

Als je interesse hebt hierin een rol te willen spelen of mee te denken, neem contact met ons op via hjpkolk@gmail.com.