Energie economie

De snotneuzen Sunny Economy

We zijn toe aan een nieuw economisch systeem voor onze “snotneuzen jeugd”.

Het waarom.

De coronacrisis en de Oekraine oorlog doet de mensheid met twee benen op onze mooie blauwe aardbol terugkeren. Deze maakt helder duidelijk welke de eerste levensbehoeften van mensen zijn, voedsel, water, bescherming tegen weersinvloeden, gezondheid en sociale contacten. Als het gehanteerde economisch systeem zonder uitzondering al deze behoeften op duurzame wijze ondersteunt, vormt dit een basis voor levensgeluk. Zo’n duurzaam systeem moet dus gemaakt worden. De coronacrisis en oorlog stapelen zich nu op de klimaatcrisis. Samen zorgen ze er voor dat ons huidig wereldwijd gehanteerde economisch systeem als een kaartenhuis in elkaar dreigt te storten. In vele landen wordt getracht het in leven te houden. Een tweede economische recessie hangt ons boven het hoofd. Volgens de International Labor Organisation verdwijnen wereldwijd dadelijk miljoenen banen. Zonder inkomen door werk en door de oorlog veroorzaakte voedsel tekorten kan dit in een aantal landen zelfs tot de hongerdood leiden. 

De huidige crisis brengt aan het licht dat het nu gehanteerde economisch geldsysteem vele tekortkomingen heeft. Niet duurzaam werkt en daarmee aan vervanging toe is.

Een kleine analyse.

Het huidige geld is in de kern van de zaak een fictief iets, zonder een in de tijd gezien inhoudelijke vaste ruil/betaal waarde. Iets heeft een op ieder moment verzonnen geldwaarde.

De waarde van een concreet iets, bijvoorbeeld een huis, gekoppeld aan euro’s, wisselt hierdoor in de tijd aan waarde. Je koopt het met 200.000 euro, je verkoopt het een jaar later voor 220.000 euro. En daarmee ben je plotsklaps als uit het niets 20.000 euro rijker, die aan iets anders te besteden zijn. Echter als de huizenmarkt inzakt wordt het huis maar 180.000 euro waard gevonden en verdwijnen er bij verkoop 20.000 euro uit het systeem. En jij bent plotsklaps 20.000 euro armer.

( Let wel, het huis zelf is in die tijd niet veranderd. Het bestaat nog steeds uit een dezelfde hoeveelheid bouwmaterialen die met een bepaalde hoeveelheid energiegebruik, voor het maken en brengen van dit materiaal en het bouwen, tot een huis gemaakt zijn. Dus zonder energie gebruik geen huis! Het vertegenwoordigd aldus ook in de tijd gezien, een vaste energie investeringswaarde.)

Verder bestaat het huidige geld in twee gedaanten. Het girale virtuele niet zichtbare geld ondergebracht in computersystemen en het chartale zichtbare geld in de vorm van bankbiljetten en munten. Het girale geld kan je boekhoudkundig vermeerderen met tien vingers op een toetsenbord door extra enen en nullen in het computersysteem te brengen. Voor vermeerderen van het chartale geld zullen er persen moeten draaien. De eerste maakwijze is dus veel eenvoudiger en sneller dan de tweede. Een ander voordeel van giraal geld is dat je het bijna met de snelheid van het licht over onze wereldbol kan verplaatsen. Dit heeft de globalisering van de huidige economie heel gemakkelijk gemaakt.

De mechanismen in het huidige economisch systeem.

Met het huidige geld kan uit het niets bijvoorbeeld door rente en beurswerking meer geld ontstaat. Door beurswerking kan het geld ook zo maar weer tot niets verdwijnen. Banken maken ook nieuw geld door (hypotheek) leningen te verstrekken, met geld dat boekhoudkundig ontstaat. Als je gemachtigd bent, kun je als eerder aangegeven met tien vingers op een toetsenbord geld maken. Dit gebeurt bijvoorbeeld ook bij de Europese Centrale Bank.

Een belangrijke oorzaak van de crisis in 2008 was lenen. Dit kwam doordat de onderpanden in al hun vormen, waaraan de leningen gekoppeld waren, sterk in waarde verminderden of totaal verdwenen en waardoor het geïnvesteerde kapitaal in rook op ging. Lenen doen we op grote schaal nog steeds. Dus het risico voor het ontstaan van een toekomstige financiële crisis is daarmee nog steeds volop aanwezig. De corona lockdown vergroot het risico bovendien omdat leningen hierdoor niet meer terugbetaald kunnen gaan worden. Een effect van het huidige systeem is dat de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt, dit doordat je dus onder andere met geld middels rente en beurs meer geld kan maken en door waarde vermeerdering van gekochte zaken.

Het energie gebruik.

Binnen het huidige systeem moet er naast voedsel, volop andere zaken gemaakt worden. Hoe meer hoe beter voor de economie en werkgelegenheid. Er is een constant streven naar economische groei. Een verklaring voor groeinoodzaak is, dat het continu ontstane meergeld, besteedt moet kunnen worden aan de koop van producten. Voor het wereldwijd maken, verplaatsen en vervoeren van die vaak overbodige vele producten en het grootschalig reizen, is wel massaal energiegebruik nodig. Deze energie wordt momenteel voor ± 95 % uit fossiele bronnen geput. Het resultaat is bekend. Deze fossiele energie consumptie is een van de hoofdoorzaken van de klimaatverandering en de vervuiling van onze aardbol. Het blijft dus voor het klimaat en milieu, met het huidige systeem, dweilen met de kraan open.

De kapitalistische neoliberale insteek.

Sinds Ronald Reagan en Margaret Thatcher heeft de economie de kapitalistische neoliberale richting ingeslagen. Bijna alles is aan een verdienmodel in geld gekoppeld. Het resultaat daarvan is dat ze als het ware tot een “ik” systeem geworden is. Marktwerking is het parool! Waarbij alles gefocust is op groeicijfers, efficiëntie en globalisering. De sociale component werd ondergeschikt. Dit leidt nu tot onder anderen de problemen in de zorg en later tot de eerder genoemde werklozen. Alles vindt plaats binnen een systeem dat wereldwijd roofbouw pleegt op milieu en de natuur. En ook oorzaak is van de vervuiling van onze aardbol.

De globalisering.

Deze maakt het mogelijk dat het coronavirus vrij spel krijgt de wereld rond te gaan en in vele landen werkloosheid kan veroorzaken. En die een hoop fossiele energie gebruik voor transport van mens en goederen vraagt.

Nogmaals.

Dat het huidige geld volledig fictief is wordt bewezen door het plotseling beschikbaar komen van veel geld.

Verklaar eens waar plotsklaps die tientallen miljarden leen-/subsidiegeld vandaan komen waar onze toenmalige minister Wobke Hoekstra het over had. Was dat ergens in Europese reserve potjes aanwezig, ondanks dat alle staten inclusief Nederland staatsschuld hebben? ( In Amerika gaat natuurlijk alles baas boven baas, Trump toverde plotsklaps 1000 miljard dollar voor bestrijding van het virus uit de hoge hoed) Of bij de Europese Investering Bank? Of hebben de staatsbanken dat reserve geld? Zo ja waarom zijn die vele miljarden dan al lang niet van staatswege beschikbaar gesteld om het klimaatprobleem te helpen oplossen. Te noemen zijn gratis aanschaf van zonnepanelen en isoleren/verduurzamen van huizen voor iedereen. Hoe passen de Nederlandse spaar- en pensioengelden in dit geheel? De staten kunnen gaan lenen op de kapitaalmarkt. Waarbij een principe is (of was?), hoe groter het risico is dat er het niet meer terugbetaald kan worden, hoe hoger de rente is die je moet betalen. Van wie is dat geld, dat kennelijk op de kapitaalmarkt aanwezig is. Van banken met hun particuliere spaartegoeden, die de staten in 2008 wel zelf in leven hebben moeten houden? Of van de beurs aandeelhouders, waar de Nederlandse pensioenfondsen deel van uitmaken. Of de miljardairs, die hun kapitaal veelal door rentewerking en via de beursaandelen, waarbij je als je er verder goed over nadenkt, door iets in waarde te opwaarderen, vermeerderd en vergaard hebben. Kapitaal in geldeenheden uitgedrukt dat eigenlijk uit het niets giraal is ontstaan en gegroeid. Een alternatief is dat Europese staten obligaties gaan uitgeven waar rente op te vangen is. Door China op te kopen obligaties? Waarmee we afhankelijk van China kunnen gaan worden. Maar die worden momenteel meestal door de Europese Centrale Bank gekocht. Waar haalt die dat geld plotseling vandaan, terwijl de Europese staten gezamenlijk een staatsschuld hebben? Staatsschuld nogmaals aan wie en wat? De rede dat de rente door de Europese Centrale Bank tot bijna 0 % is teruggebracht, (er is dus plotsklaps kennelijk geen risico meer) is te verklaren doordat anders bijvoorbeeld de middellandse zee landen acuut failliet verklaart moeten worden. Lage nu zelfs negatieve rente waardoor Nederlandse pensioengerechtigden al jaren gedupeerd zijn.

De gekte.

Is deze hiervoor beschreven gordiaanse financiële knoop gekte niet waar? Hoe goed gelovig kunnen we met elkaar zijn en blijven in het politieke spel? Hoeveel vertrouwen blijven we in dit huidig economisch systeem met de gehanteerde munteenheden houden? Gaan we dit mondiale economische pokerspel op lemen voeten naar onze jongeren en hun nageslacht doorschuiven? Samen met de schulden en klimaat- en milieuproblemen die het veroorzaakt heeft?

De nieuw te ontwikkelen economie.

Kantel de economie in een andere dimensie.

De tijd is aangebroken gezamenlijk een andere duurzame economie te gaan ontwikkelen. Energie gebruik vormt uiteindelijk de kern van ons bestaan. Zonder bijvoorbeeld energiegebruik uit voedsel is geen menselijk leven mogelijk.

Ga dus hierop de nieuwe economie baseren. Het gezamenlijk waar mogelijk lokaal in coöperatieve vorm, duurzaam produceren van energie middels voedselproductie en zon-, wind-, zwaartekracht en thermo warmte gebruik. Energie eenheden als ruil-/betaalmiddel gebruiken en duurzame energie zo nodig efficiënt opslaan. Zo veel mogelijk ter plaatse circulair produceren en energie onafhankelijk worden. Met algoritme berekeningen de energie productie basiswaarde van fysieke zaken bepalen. Bijvoorbeeld van voedsel, een huis of auto. Met de huidige computers is er rekenkracht genoeg. Op sociale democratische wijze energiegebruik toestaan. Met een blockchain boekhouding, waarbij deze de uitvoerende macht vertegenwoordigt, met een tripel politica systeem. De “overheid”, voor belasting heffing ten behoeve van algemene energie voorzieningen, in het systeem integreren. In de toekomst ieder mens gratis, zonder voorwaarden, energiegebruik beschikbaar stellen, als basis voor het bekostigen van de eerder genoemde eerste levensbehoeften. Mensen die maatschappelijk en cultureel meer waarde inbrengen mogen daarmee bovenop de basis energiegift meer energie gaan gebruiken. Het moet wel duidelijk zijn dat je ter plaatse niet meer energie kan consumeren dan dat er daadwerkelijk geproduceerd wordt en opgeslagen is. Anders ontstaat als het ware plaatselijke energie hongersnood. Dit betreft in het bijzonder energie uit voedsel. De te hanteren energie ruil-/betaal eenheden kWh en kJoule zijn natuurkundige SI eenheden, die overal op onze blauwe aardbol dezelfde inhoudelijke energiewaarde vertegenwoordigen. Bovendien een waarde die in de tijd gezien 100% waardevast is en blijft!

De toekomst.

Een van de grond af opgebouwde nieuwe sociale, op democratische manier functionerende energie economie, waarbij de fouten in het huidige systeem vermeden worden. (bijvoorbeeld het toeslagenaffaire foutje en zijn systeemoorzaak)

Met als basis een soort nieuwe religie:

Op sociale, humane wijze efficiënt gebruik van uit niet fossiele bronnen verkregen energie toestaan.

Deze "religie" overkap als het ware, volkomen neutraal, ook alle huidige wereldreligies.

Oorlog voeren en wapenindustrie verre van humaan komen dan bijvoorbeeld niet meer aan bod. Dit komt tevens de dierenwereld in al zijn vormen ten goede. Het betreft dus niet een plaatselijk muntje maar een totaal nieuwe vorm van beschaving!

Een nieuwe naam? Naast het Angelsaksische en Rijnlandse economie model het zonnige Sunny Economy model gaan ontwikkelen! Een jongeren “snotneuzen” economie. De nu aanwezige kennis en techniek maken het mogelijk.

Onze universiteiten hierbij inschakelen!

Wijsheid is daarbij wel gewenst.

Kop in het zand, tunnelvisie, of ga je supporter worden van het Sunny Economy initiatief?

Voor het doen kantelen van het huidige systeem een Sunny Economy partij oprichten?

Zo ja neem contact met ons op, er is werk aan de winkel.

Hoe vooral de jeugd, de “snotneuzen”, met deze boodschap te bereiken?