Crowdfunding

De spelregels

Uitgangspunt is dat het gedoneerde euro-geld uitsluitend besteed wordt aan het tot stand komen van de in de "blockchain boekhouding" genoemde zaken.

Iedere week worden de inkomsten en uitgaven via de rekening NL 63 RBRB 0706 3895 65 op deze plaats vermeld en verantwoord. 

P.S. In de toekomst zijn gedoneerde energie giften in kWh ook welkom.