De constatering

Hoeveel leergeld willen we nog betalen?

Dit om er achter te komen dat ons huidige, wereldwijde economisch denken, in een ver verleden ontstaan, vervangen dient te worden. Een economisch systeem dat te veel ruimte geeft aan menselijke onhebbelijkheden. Om er enige te noemen: hebzucht, macht, ijdelheid, afgunst, gemakzucht, pronkzucht, eigengereidheid, superieur gevoel, liegen en wreedheid. De huidige situatie op onze wereldbol toont dit aan, direct of indirect. Gelukkig maken niet alle mensen gebruik van deze negatieve ruimte, maar helaas velen echter wel. Het systeem stimuleert er zelfs een aantal,. Zie bijvoorbeeld de televisie en andere reclames en we moeten weer met vliegvakantie. Met uiteindelijk een klimaat crisis en grandioze wereldbol vervuiling als resultaat. De vraag is of we dit door hebben of niet door willen hebben gezien het feit dat we als ware gehersenspoeld van jongs af aan in dit systeem zijn groot gegroeid en door enige van boven genoemde onhebbelijkheden.

Een nieuw te ontwerpen economisch systeem zal dus zo veel als mogelijk is paal en perk moeten stellen aan menselijke onhebbelijkheden. Moet toegankelijk voor iedereen, liefdevol, efficiënt, sociaal en humaan zijn en zijn basisbehoeften afdekken. De basisbehoeften van ieder mens zijn voedsel, water, bescherming tegen weersinvloeden, gezond zijn, sociale contacten en ontspanning. Voor miljarden mensen is het momenteel geen vanzelfsprekendheid dat deze behoeften voor allen bevredigd worden. Laat ieder voor zich maar bedenken hoe dit komt. Om de genoemde basisbehoeften voor ieder mens beschikbaar te maken zullen twee volwassen mensen, samen niet meer dan twee kinderen kunnen voortbrengen, mede om de wereld overbevolking, die er al is, niet verder te vergroten.

Het kantelpunt voor het doen ontstaan van een fundamenteel ander economisch systeem en denken is, gezien de nu wereldwijde op vele fronten ontstane crisis, bereikt. Let wel het nieuwe economisch denken heeft tijd nodig om de ontkiemen. Het huidig denken met zijn wet en regelgeving zal stevig tegenstribbelen, ervaring leert dat. Maar desondanks toch  dit jaar de kiem leggen om over een aantal jaren tot resultaat te komen. De Club van Rome waarschuwde al 50 jaar geleden voor de negatieve klimaat invloeden die de mens veroorzaakt, maar het economisch denken liet tot nu toe fundamentele verandering niet toe.

Voor wie het hier totaal niet mee eens is heeft het geen nut deze website verder te lezen..

Aan anderen is de vraag mee te willen doen en te zorgen voor een zonnige toekomst voor ons nageslacht. Hebben we zo langzamerhand door dat mensenleven alleen mogelijk is door energie gebruik? Onder andere uit voedsel. En dat daarom natuurkundige energie eenheden wereldwijd volledig neutraal als ruil/betaal eenheid gebruikt moeten worden, inplaats van het huidige fictieve geld. Dus daar een nieuwe efficiënte , sociale, humane, aarde vriendelijke economie op gaan baseren.