Topeconoom Stiglitz: ‘Klimaatverandering is onze wereldoorlog’

Nobel Prijs winnaar Joseph Stiglitz is op het moment in het Amsterdamse Jogn Adams Instituut om zjn boek 'Winst oor iedreen'te promoten. Het boek is een nederlandse vertaling van 'People, Power, and Profits', dat gaat over de gevaren van het vrije markt-fundalisme' en de vele ecomische uitdagingen van onze huidige samenleving.

De Amerikaanse econoom Joseph Stiglitz  en winnaar van de Nobelprijs voor de Economie. Hij heeft naast zijn wetenschappelijke werk ook een aantal boeken voor een algemeen publiek geschreven. Hij is met name bekend om zijn kritische standpunten over globalisering en over internationale organisaties als het Internationaal Monetair Fonds.

Stiglitz legt uit hoe de voordelen van globalisering voordelig zijn voor een kleine minderheid en hoe de politiek de belangen van het bedrijfsleven en de rijken prioriteit geeft boven die van alle burgers. Dit heeft geleid tot een vicieuze cirkel waarin toenemende economische ongelijkheid leidt tot politieke ongelijkheid, wat leidt tot lossere regelgeving en verdere economische ongelijkheid, enzovoort.

In Winst voor iedereen stelt Stiglitz dat de VS de afgelopen decennia drie dingen verkeerd heeft gedaan: economie (te veel vertrouwen in markten), politiek (invloed van geld) en waarden (de overheid is vergeten dat zij een volksvertegenwoordiging is van en voor alle burgers). Hij legt uit dat de VS een serieuze hervorming nodig heeft en dat de overheid en de democratie moeten worden bevrijd van de greep van rijke grootbedrijvenin de financiële en andere sectoren.

We moeten de markten zo reguleren dat ze de belangen van de mensen dienen in plaats van andersom. Dat is een politieke keuze. Stiglitz staat voor een progressieve vorm van kapitalisme met een gezonde economische groei. Alleen zo komt een fatsoenlijk bestaan voor iedereen weer binnen handbereik.

Lees ook het interview met Jospeh Stiglitz in het NRC

Joseph Stiglitz.jpg  Joseph Stiglitz Winst voor iedereen.jpg