Wat is duurzaamheid?

 
Duurzaamheid gaat over meer dan zonnepanelen of biologische aardappelen, over CO2 in de atmosfeer, klimaatverandering of plastic in de oceanen.
 
Volgens de Verenigde Naties wordt in het rapport 'Our Common Future' duurzame ontwikkeling pmschreven als ' (…) de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen’. Duurzaamheid wil dus zeggen dat we in onze behoeften voorzien, zonder dat we mensen, het milieu of de economie in gevaar brengen, nu of in de toekomst. Het gaat daarbij om meer dan alleen de zorg om het milieu. Er wordt een verbinding gelegd tussen economische groei, milieuvraagstukken en armoede- en ontwikkelingsproblematiek. Het rapport stelt dat armoede een belemmering vormt voor duurzaam gebruik van de natuurlijke omgeving. Voor een duurzame ontwikkeling is integratie van natuurbehoud en economische ontwikkeling nodig. Bij duurzame ontwikkeling is dus sprake van een ideaal evenwicht tussen sociale, ecologische, economische belangen en het gebruik van energiebronnen.  Niet alleen natuurlijke bronnen zijn schaars, ook een hoogopgeleide en gezonde bevolking, goed werkende sociale netwerken en maatschappelijk vertrouwen, ijn niet onbeperkt aanwezig. 
                                                                                                                                                                                    
Een duurzame economie is een belangrijke basis, zonder een faire economie en een fair geldsysteem komen we er niet. Van 'The winner takes it all' gaan we naar 'We all win'. Daarvoor is het nodig dat de waardecreatie veel dichter bij de burgers komt te liggen, in plaats van bij multinationals. Iedereen kan waarde creëren met energie, voedsel en zorg. Dat gebeurt al steeds meer in (lokale) coöperaties. Die waarde kunnen we (lokaal) uitwisselen met alternatief lokaal 'geld'.
 
Ook in duurzaamheid geldt: meten is weten. Traditionele indicatoren als het BNP meten alleen financiële waarde. Het CBS experimenteert sinds kort met een breder mandje indicatoren in de Monitor Duurzaam Nederland. Die lijn willen we versneld doorzetten met meer indicatoren, zoals de Ecologische Voetafdruk.
We brengen er beweging in, het begrip duurzaam is statisch, beschrijft (ideale) toestanden. Om die duurzame toestand te bereiken is transitie nodig. We laten zien hoe we de transitie van a naar b inzetten, doorzetten en realiseren.

Verandering van ons gedrag en denken is wel het startpunt voor deze transitie!