Wat is duurzaamheid?

Wat is duurzaamheid?

Duurzaamheid gaat over meer dan zonnepanelen of biologische aardappelen, over CO2 in de atmosfeer, dat het klimaat verandert, of plastic in de oceanen dat het maritieme leven verwoest.

We zijn in duurzaamheid verbonden. Als levende wezens zijn we verbonden met de natuur. Als consumenten en producenten zijn we verbonden in de economie. Als burgers zijn we verbonden in de democratie. En al ons denken en doen in die relaties heeft gevolgen voor de duurzaamheid die we nodig hebben voor welvaart en leven op deze wereldbol.

Duurzaamheid is het uitgangspunt voor ons denken en doen zodat de keuzemogelijkheden voor toekomstige generaties gelijk blijven aan de onze. Een samenleving waarin iedereen gelijk kan delen in welvaart en welzijn.

Een duurzame economie is daarvoor een belangrijke basis, zonder een faire economie en een fair geldsysteem komen we er niet. Van 'The winner takes it all' gaan we naar 'We all win'.

Daarvoor is het nodig dat de waardecreatie veel dichter bij de burgers komt te liggen, in plaats van bij multinationals. Iedereen kan waarde creëren met energie, voedsel en zorg. Dat gebeurt al steeds meer in (lokale) coöperaties. Die waarde kunnen we (lokaal) uitwisselen met alternatief lokaal 'geld'. De nieuwe economie bouwen we vanuit onder op.

Ook in duurzaamheid geldt: meten is weten. Traditionele indicatoren als het BNP meten alleen financiële waarde. Het CBS experimenteert sinds kort met een breder mandje indicatoren in de Monitor Duurzaam Nederland. Die lijn willen we versneld doorzetten met meer indicatoren, zoals de Ecologische Voetafdruk.

We brengen er beweging in, het begrip duurzaam is statisch, beschrijft (ideale) toestanden. Om die duurzame toestand te bereiken is transitie nodig. We laten zien hoe we de transitie van a naar b inzetten, doorzetten en realiseren.

In een duurzame democratie kunnen mensen zelf via bijvoorbeeld het internet hun voorstellen indienen en stemmen op voorstellen van anderen

Wanneer de economie in de basis duurzaam wordt, lossen problemen met het klimaat, de grondstoffen en de milieuvervuiling vanzelf op.

Verandering van ons gedrag en denken is wel het startpunt voor deze transitie!