Energie als ruilmiddel

 

Een gemeente of provincie kan investeerder zijn van de duurzame energie-installatie. De beschikbare kWh’s worden bijvoorbeeld binnen Peel en Maas omgerekend naar Sunny's (beschikbaar in die zin dat energie wordt ‘afgetrokken’ van de opbrengst om de installatie te beheren). Sunny's kunnen ook via crowd funding gerealiseerd worden.

Sunny's verdienen

De beschikbare Sunny's kunnen bijvoorbeeld ‘verdiend’ worden door maatschappelijke initiatieven vanuit maatschappelijke organisaties of particulieren. Om deze Sunny's te kunnen verdienen worden de initiatieven beoordeeld op de maatschappelijke meerwaarde. Die maatschappelijke meerwaarde wordt inzichtelijk gemaakt in samenspraak met de betrokken partijen in een regio. Een local community (inclusief de initiatiefnemers van de Sunny Economy) bepaalt de waarde van de initiatieven en zorgt voor de toekenning van de Sunny's. De initiatieven met de hoogste meerwaarde worden gehonoreerd met de meeste Sunny's. De organisaties en/of particulieren kunnen de Sunny's weer inleveren bij de energieleverancier die meedoet aan het project ten behoeve van bijvoorbeeld korting in kWh op hun energierekening.

Het concept gaat uitgewerkt worden in een pilot, die naar verwachting de komende twee jaar start.

                                                Sunny munt samenleving.png

Lokale valuta

Energie is een basisbehoefte in de moderne samenleving en het energieverbruik neemt verder toe naarmate de maatschappij complexer wordt. Een van de mogelijkheden om het energieverbruik drastisch te verminderen is om de complexiteit te reduceren in het voordeel van veerkracht van lokale gemeenschappen. Dat kan door zo veel mogelijk lokaal te produceren.

In lokale gemeenschappen kunnen naast de euro’s – voor de Nederlandse en internationale betalingen – complementaire valuta’s worden gebruikt. Alternatieve manieren van betalen, die bijvoorbeeld gebaseerd kunnen zijn op duurzame energie als onderliggende waarde. Een voordeel van deze soort valuta is dat iedereen energie nodig heeft en dat het een ‘harde’ valuta is. Er staat namelijk iets wezenlijks tegenover: energie. Bernard Lietaer benadrukt in zijn publicaties en voordrachten het belang van complementaire valuta’s om veerkrachtige, stabiele en samenhangende – en zelfs vrediger – samenlevingen te krijgen, waarin minder sprake is van grote conjunctuurschommelingen.

In Bristol bijvoorbeeld, is jaren geleden een lokale munt ingevoerd en veel lokale ondernemers accepteren de munt. Zo is de lokale economie stabieler geworden en zijn ondernemers en inwoners van Bristol meer tevreden. In de stad Gent kunnen bewoners een stuk land huren van de gemeente om er voedsel op te verbouwen. Hiervoor moeten ze betalen met Torekes, de complementaire munt in Gent. De Torekes kunnen bijvoorbeeld verdiend worden door de omgeving op te ruimen en opgeruimd te houden en door planten te poten in (stadsdelen van) Gent.

                                                              Bristol lokale munt.jpg  torekes.jpg

                                                                                    Bristol Pound                                                   Torekes

Energie krijgt weer een gezicht

Energie is in veel gevallen een commodity geworden voor veel mensen, een product dat er gewoon moet zijn en waaraan weinig aandacht wordt besteed. Energie moet zo goedkoop mogelijk en met zo min mogelijk moeite te verkrijgen zijn. Duurzaamheid en toekomstbestendigheid spelen minder een rol om voor een energieleverancier te kiezen of om er weer weg te gaan. Het ‘contact’, het gevoel met energie is verloren gegaan, er is geen band meer mee. Kunnen we energie de centrale rol teruggeven die ze van nature had? Goedkope, fossiele energie wordt dan verruild voor duurzame energie met een gezicht: energie met een goed verhaal, energie van onszelf?

Wanneer energie schoon en door onszelf wordt opgewekt kunnen we een overschot aan energie produceren, waarmee we goederen en diensten kunnen betalen. Energie wordt dan als ruilmiddel gebruikt. Immers, iedereen heeft energie nodig. Daarom kan een ruilmiddel dat op energie is gebaseerd helpen om sneller tot een duurzame samenleving en energievoorziening te komen. Bovendien komen er steeds meer energiecoöperaties, die energie leveren voor hun eigen leden. Tot nu toe wordt het overschot aan energie die deze coöperaties opwekken verkocht voor geld, het wordt nog niet geruild tegen goederen en diensten. Zij kunnen een basis vormen voor de kritische massa die nodig is om een ruilmiddel succesvol te maken. Daarnaast verwachten we dat dit een manier is om de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie te laten stijgen in Nederland. 

Organisaties zouden hun werknemers bijvoorbeeld ook kunnen belonen met energie. Of mensen zouden in energie (gedeeltelijk) hun hypotheek kunnen betalen of een 100% waardevast pensioen opbouwen. De mogelijkheden lijken onuitputtelijk.

                                                                                    2013_03_Lufft_China-Renewable-energy (1).png