Een constatering

Een constatering

Astronaut André Kuipers keek vliegend in zijn ruimtestation naar een bol, die wij aarde noemen en die omgeven is door een relatief dun blauwachtige atmosfeer. Een atmosfeer die deze bol tot 700 km hoogte omringt.

Voor hem krioelen als zijn het een soort veredelde bacteriën, meer dan 7,5 miljard mensen rond. Al het gekrioel van deze mensen wordt mogelijk gemaakt door gebruik te maken van energie. Energie uit voedsel om in leven te blijven. Energie nodig om onderkomens te maken voor beschutting tegen klimaat en weersinvloeden, verwarming en koeling. Energie nodig om sociale activiteiten te kunnen ondernemen en energie nodig voor vrije tijds invulling, verplaatsing en ontspanning. Kortom voor de primaire en secondaire levensbehoeften van al deze krioelende bacteriën.

Helaas zijn deze wezens momenteel bezig deze bol onleefbaar te maken voor hun nageslacht.