De Mens

De Mens

Een docent maatschappijleer op een middelbare school opperde: ‘De gemiddelde mens is van nature een lui zoogdier’.

Welke eigenschappen hebben veel mensen, al of niet gevoed door genetische aanleg en leefomgeving, nog meer? Om er een paar te noemen:

•                    ijdelheid

•                    eigengereidheid

•                    hang naar macht

•                    corruptie

•                    egoïsme

•                    hebzucht

•                    zelfverrijking

•                    zelfbevrediging

Ons huidige wereldwijde economisch systeem is ontstaan door de 'Survival off the fittest', maar mede op basis van een aantal van bovengenoemde 'onhebbelijkheden' (Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikke).

Deze economie is hoofdzakelijk gebaseerd op het gebruik én misbruik van fossiele brandstoffen. Het leven voor miljarden mensen op deze aardbol wordt hierdoor in de toekomst onmogelijk gemaakt. Zo de mens nu wereldwijd aan de gang is is de mens een zondig wezen.

We hollen momenteel als lemmingen onze ondergang tegemoet.