Waarom een basisenergiegift

Waarom een basisenergiegift?

Hoe zou je je leven inrichten als je niet meer afhankelijk bent van een inkomen door werk voor je dagelijkse levensbehoeften? Wanneer je verzekerd bent van het onvoorwaardelijk krijgen van een inkomen nodig voor je eerste levensbehoeften. Er ontstaat meer ruimte voor het vervullen van hogere levensdoelen dan het verplichte werken. Een onvoorwaardelijk basisinkomen geeft ons dan de vrijheid om te focussen op dat wat écht belangrijk is: het verwezenlijken van dromen en ambities, het geven van betekenis aan ons leven en aan de wereld om ons heen.

Als resultaat van lange technologische ontwikkelingen blijft de productiviteit stijgen, terwijl het aantal betaalde banen door de techniek, zeker voor mensen met wat minder denkvermogen juist gestaag afneemt. Hierdoor wordt het op de huidige arbeidsmarkt steeds moeilijker om deze mensen middels werk van een inkomen te voorzien. Al eeuwenlang is er hard aan de weg getimmerd om werk uit mensenhanden te nemen. Laten we daar dan ook eens de vruchten van gaan plukken en ons bezighouden met werkzaamheden die robots niet van ons kunnen overnemen.

Zie:  https://www.youtube.com/watch?v=M4hbfXxSONY 

        https://www.youtube.com/watch?v=9muLvx3L3rI

De basisenergiegift is een energiegift in Sunny's die iedere burger, jong of oud, krijgt, zonder dat daar verplichtingen tegenover staan. Dit is de basis om de energie behoeften voor het verkrijgen van voedsel, kleding en bescherming, te bekostigen. Omdat er geen voorwaarden verbonden zijn aan een basisenergiegift resulteert dit in het ontbreken van controle, regelgeving en bureaucratie. De hoogte van de gift moet per plaatselijke situatie in gezamenlijk overleg vastgesteld worden en in de randvoorwaarden van de blockchain boekhouding worden vastgelegd.De basisenergiegift wordt verkregen door inzet van gezamenlijk aangeschafte duurzame energiebronnen.

Deze worden ook ingezet voor het opbouwen van een waardevaste pensioenvoorziening.

Op de onvoorwaardelijke sociale basisenergiegift wordt een liberale bandbreedte geplaatst, die mensen het mogelijk maakt, naar eigen zienswijze, deze extra energie op verantwoorde manier te gebruiken. Bijvoorbeeld voor innovatie, ontwikkeling, ondernemerschap, kunst, zelfontplooiing, (mantel)zorg, ontspanning, solidariteitswerk.

De hoogte van de energegift heeft wel een vastgestelde maximale hoogte voor iedereen en mag maar aantal maal de basisenergiegift zijn. (Tevoren gemeenschappelijk vast te stellen.) Daarmee wordt buitensporige zelfverrijking voorkomen.

Lees: Iedere gemeente kan basisinkomen invoeren zonder Den Haag!