Waarom een basisenergiegift

Waarom een basisenergiegift?

Hoe zou je je leven inrichten als je niet meer afhankelijk bent van een inkomen door werk voor je dagelijkse levensbehoeften? Wanneer je verzekerd bent van het onvoorwaardelijk krijgen van een inkomen nodig voor je eerste levensbehoeften. Er ontstaat meer ruimte voor het vervullen van hogere levensdoelen dan het verplichte werken. Een onvoorwaardelijk basisinkomen geeft ons dan de vrijheid om te focussen op dat wat écht belangrijk is: het verwezenlijken van dromen en ambities, het geven van betekenis aan ons leven en aan de wereld om ons heen.

Ons streven

Op termijn iedereen een onvoorwaardelijke gratis basis energie gift in Sunny’s verlenen voor het bekostigen van plaatselijke primaire levensbehoeften, zoals voedsel, kleding en onderdak. Dit is de sociale humane component van de Sunny 'wij' economie en sluit aan bij de sociale grondrechten die in Nederland verankerd zijn het wetboek.

De liberale component is dat voor iedereen een maximale extra energiegift toegestaan is onder voorwaarde dat er een maatschappelijke, sociale of culturele meerwaarde voor de gemeenschap ertegen over staat. De gezamenlijk vastgestelde randvoorwaarden van het blockchain systeem zorgen ervoor dat kwalijke eigenschappen van mensen, als bijvoorbeeld zelfverrijking, niet aan de orde kunnen komen.

Het streven is op korte termijn een pilot, in eerste instantie binnen de regio Peel en Maas, op te starten om een lokale regeneratieve (circulaire) economie op basis van de Sunny Economy te creëren.

De Sunny basisenergiegift

De basisenergiegift is een energiegift in Sunny's die iedere burger, jong of oud, krijgt, zonder dat daar verplichtingen tegenover staan. Dit is de basis om de energie behoeften voor het verkrijgen van voedsel, kleding en bescherming, te bekostigen. Omdat er geen voorwaarden verbonden zijn aan een basisenergiegift resulteert dit in het ontbreken van controle, regelgeving en bureaucratie. De hoogte van de gift moet per plaatselijke situatie in gezamenlijk overleg vastgesteld worden en in de randvoorwaarden van de blockchain boekhouding worden vastgelegd.De basisenergiegift wordt verkregen door inzet van gezamenlijk aangeschafte duurzame energiebronnen. Dezeworden ook ingezet voor het opbouwen van een waardevaste pensioenvoorziening.

Op de onvoorwaardelijke sociale basisenergiegift wordt een liberale bandbreedte geplaatst, die mensen het mogelijk maakt, naar eigen zienswijze, deze extra energie op verantwoorde manier te gebruiken. Bijvoorbeeld voor innovatie, ontwikkeling, ondernemerschap, kunst, zelfontplooiing, (mantel)zorg, ontspanning, solidariteitswerk.

De hoogte van de energegift heeft wel een vastgestelde maximale hoogte voor iedereen en mag maar aantal maal de basisenergiegift zijn. (Tevoren gemeenschappelijk vast te stellen.) Daarmee wordt buitensporige zelfverrijking voorkomen.

 

 

Is de basisenergiegift te vergelijken met een basisinkomen?

Wat moet ik weten over het basisinkomen?  

Worden we lui van een basisinkomen?

Iedere gemeente kan basisinkomen invoeren zonder Den Haag