Het is tijd

Het is tijd

De tijd is aangebroken fundamenteel anders te gaan denken over de economie. Dit om te voorkomen dat de wal (de natuur) het schip (ons achterhaalde kapitalistische groei- en verspilsysteem) moet gaan keren. Mondiaal zijn we volop bezig het dunne schilletje atmosfeer om onze aarde, door toevoeging van energie uit fossiele brandstoffen, qua energie inhoud uit balans te brengen. Met alle nu al zichtbare negatieve klimaat gevolgen.

Het streven van onze regering moet per saldo uitmonden in minder energieconsumptie. De vraag is of dit erg is. Bovendien is een sociaal correcte verdeling ook een noodzaak (geen voedselbanken maar een onvoorwaardelijke basis energiegift)

Acties

  • zorg dat Nederland het binnenlands energieverbruik en het duurzaam opwekken van energie binnen haar grenzen in evenwicht brengt.
  • maximaal gebruik maken van zonne- en wind energie, aardwarmte en voedselproductie. Dan is Nederland niet meer afhankelijk van buitenlandse olie, steenkool, elektriciteit en aardgas en kan daardoor haar eigen identiteit behouden
  • voer een stelsel in, gebaseerd op tegengaan van energiemisbruik.

Het handelen in duurzaam opgewekte energie, in plaats van in huidige geldmiddelen, steunt een alternatieve economie, gericht op stabiliteit en duurzaamheid. Daarmee worden de gevolgen van een turbulente koersbewegingen opgelost om destabilisatie van werk, armoede, pensioen en mensen hun dagelijkse uitgaven te voorkomen.

De basis van nieuw wereldwijd economisch handelen en ons welbevinden in al zijn vormen, is dus het gebruik van duurzame energie.

Resulterend in acties voor de Sunny Economy

  • het duurzaam opwekken, gebruiken, ruilen en bufferen van energie.
  • met de Sunny energiewaarde als ruil-/betaaleenheid.

                                                                     Een aansporing tot wijsheid en inzicht, maak Nederland hiervoor een gidsland.kop-in-het-zand-loesje-medium.png