Het is tijd

Het is tijd

De tijd is aangebroken om fundamenteel anders te gaan denken over de economie. Dit om te voorkomen dat de wal (de natuur) het schip (ons achterhaalde kapitalistische groei- en verspilsysteem) gaat keren. Mondiaal zijn we volop bezig het dunne schilletje atmosfeer om onze aarde, door toevoeging van energie uit fossiele brandstoffen, qua energie inhoud uit balans te brengen. Met alle nu al zichtbare negatieve klimaatgevolgen.

Onze uitdagingen is het realiseren van een nieuwe energiesamenleving. Een samenleving waarin we verstandig omgaan met duurzame energiebronnen, grondstoffen, natuur en mensen. Een sociaal correcte verdeling `van het energiekapitaal is ook een noodzaak (geen voedselbanken, maar een onvoorwaardelijke basis energiegift)

Acties

  • zorg dat Nederland het binnenlands energieverbruik en het duurzaam opwekken van energie binnen haar grenzen in evenwicht brengt
  • maximaal gebruik maken van zonne- en windenergie, aardwarmte en voedselproductie. Dan is Nederland niet meer afhankelijk van buitenlandse olie, steenkool, elektriciteit en aardgas en kan daardoor haar eigen identiteit behouden
  • voer een stelsel in, gebaseerd op tegengaan van energiemisbruik
  • voer een circulaire economie in

Het handelen in duurzaam opgewekte energie eenheden, in plaats van in huidige geldmiddelen, steunt een alternatieve economie, gericht op stabiliteit en duurzaamheid. Daarmee worden de gevolgen van een turbulente koersbewegingen opgelost om destabilisatie van werk, armoede, pensioen te voorkomen en mensen hun dagelijkse uitgaven in balans brengen en houden.

De basis van nieuw wereldwijd economisch handelen en ons welbevinden in al zijn vormen, is het gebruik van duurzame energie.

Resulterend in acties voor de Sunny Economy

  • het duurzaam opwekken, gebruiken, ruilen en bufferen van de energie die wij mensen nodig hebben om te leven op een milieu- en

    sociaal verantwoorde wijze

  • met de Sunny energiewaarde als ruil-/betaaleenheid

  • inwoners, ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen informeren 

                                                                     Een aansporing tot wijsheid en inzicht, maak Nederland hiervoor een gidsland.kop-in-het-zand-loesje-medium.png