De Sunny boekhouding

De Sunny boekhouding

De Sunny ruileenheid is een cryptovaluta verhandeld in een blockchain. Cryptovaluta is een soort digitale munteenheid die gebaseerd is op cryptografie, of wel versleutelingsysteem. Een blockchain is een gedistribueerde database, die verschillende data bijhoudt en gegevensuitwisselingen registreert door middel van consensus en gedistribueerd vertrouwen Zie:  Uitleg blockchain.

Het probleem dat hierbij naar voren komt is hoofdzakelijk een gebrek aan kennis betreffende het opzetten van een blockchain infrastructuur voor de Sunny cryptovaluta. Blockchain technologie is relatief nieuw en het toepasselijk maken binnen de Sunny-economie vraagt nader onderzoek ( zie onze vraag).

Centraal staat de “Sunny”, een nieuwe cryptovaluta die een energiewaarde ruileenheid van 8400 kilojoule of 2,3333 kWh representeert. Doordat de Sunny deze vaste natuurkundige energiewaarde heeft, is het een 100 % stabiele valuta.

In de transitiefase kan hij eventueel tijdelijk door een vergelijking met de energieprijzen gekoppeld worden aan bestaande valuta’s (bijvoorbeeld euro’s).

Echter, het doel is de Sunny volledig los te koppelen van bestaand geld en een parallelle economie op te zetten. De met huidige valuta aangeschafte duurzame energie opwekkers, produceren Sunny's (het 'farmen') die in de nieuwe parallelle Sunny-economie gebruikt en onderling geruild gaan worden. Zodoende is het een circulair systeem dat eenmaal in gang gezet, zichzelf in stand houdt.Sunny blockchin.png