De start van de Sunny Economy

De start van de Sunny Economy

Hoe kunnen we een transitie van ons huidig economisch stelsel  naar een Sunny economie vormgeven?

De Sunny economie zoekt de balans tussen de essentiële menselijke behoeften en de planetaire grenzen. Er moet een verandering komen in de wijze waarop we met energiebronnen, voedselbronnen en grondstoffen om gaan. In plaats van te focussen op de groei van de economie, moeten wij ons bezig houden met vragen over hoe we ervoor kunnen zorgen dat iedereen toegang heeft tot de basisbehoeften, zoals voldoende eten en educatie. Onder de voorwaarde dat door ons ecosysteem te beschermen niet de mogelijkheden voor toekomstige generaties beperken.

Het huidige economische systeem is vooral lineair te noemen: grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd. Ons huidige systeem is op lange termijn echter niet in stand te houden en zal langzaam veranderen.

De circulaire economie is een economisch systeem dat ingericht is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren en maakt daarvoor gebruik van duurzame energiebronnen.

Waarom veranderen?

Het lineaire systeem kent als groot ‘nadeel’ dat we de generatie na ons opzadelen met onze consumptie. Zij zitten immers met een vervuilde grond, oceaan of lucht. Die vervuiling resulteert in klimaatverandering, een kleinere biodiversiteit en is zelfs schadelijk voor onze eigen gezondheid.

Een ander probleem is dat door het huidige systeem er voor de generaties na ons minder grondstoffen zijn. Op lange termijn is het technisch niet mogelijk om het lineaire model te continueren: immers als het op is, is het op.

Hoe de verandering in gang zetten?

Door een Sunny-ruileenheid als basisenergiegift in te voeren in de gemeente Peel en Maas, wordt zowel voor de inwoners, de (agrarische) ondernemers, de overheden en organisaties, het onderwijs en ‘last but not least’ de natuur een toekomstbestendige meerwaarde gecreëerd. Een deel van de overtollig lokaal opgewekte energie kan in kWh gestort worden in het (Energie) Sunny Fonds, bijvoorbeeld van windmolens en zonnecollectoren op (overheids)gebouwen. Deze worden  omgerekend naar de Sunny Ruileenheid met een waarde van 8400 kJoule. Deze Sunny kan de ontvanger besteden aan de energierekening of aan dagelijkse voedselproducten op de lokale markt.

Bijvoorbeeld bij de energiecoöperatie Peel Energie, de lokale agrarische verkooppunten en de lokale supermarkt. En deze partijen kunnen daarmee weer hun energierekening betalen of besteden aan lokaal geproduceerde grondstoffen. Op deze wijze wordt een circulair systeem gecreëerd.

De start

Om een start te maken met de Sunny Economy is het nodig om op een andere manier middelen te genereren. Door samenwerking met energieproducenten en -leveranciers als Peel Energie kan kWh ter beschikking worden geteld om deze om te rekenen in Sunny Ruileenheden, Dit is bivoorbeeld mogelijk via een omgevingsfonds van een lokale energieopwekker.

Het generen ('farmen') van Sunny ruileenheden vindt plaats met technische middelen zoals zonnepanelen/windmolens of ecologische lokaal verbouwd voedsel. In de transitiefase van de huidige euro economie naar de Sunny economie.worden boven vermelde middelen met euro's gefinancierd.  

Vragen

Is er steun uit de provincie en de gemeente om via een pilot project hiermee ervaring op te doen? Kan een nieuw te bouwen windmolenpark voor een deel een energiegift voor alle inwoners van Peel en Maas gaan leveren? Is het mogelijk om via Peel Energie kWh af te nemen en deze weer besteden aan lokaal verbouwd voedsel en andere lokale producenten?

   Sunny fonds.pngIs het mogelijk om mensen die vrijwilligerswerk doen een beloning in Sunny´s uit een        gezamenlijke gemeente pot te doen toekomen? Hiermee wordt in het klein een                    plaatselijke circulaire economie gestart.

   Voor de waardebepaling van 'producten’, bijvoorbeeld een auto of een huis, zullen              algoritmes ontwikkeld worden. Algoritmes waarmee van grondstof tot eindproduct            met al zijn variabelen, bepaalt wordt wat de energie investering in dat product is en            wat daarmee z'n energie economische basis-/ruilwaarde is.

    Voor emotionele waarden als de toegevoegde waarde van bijvoorbeeld het                          vrijwilligerswerk,worden gezamenlijke afspraken gemaakt.