De start van de Sunny Economy

De start van de Sunny Economy

Hoe kunnen we vormgeven aan een transitie Euro naar Sunny economie?

Het generen ('farmen') van Sunny ruileenheden vindt plaats met technische middelen zoals zonnepanelen/windmolens of ecologische lokaal verbouwd voedsel. In de transitiefase van de huidige euro econoie naar de Sunny economie.worden boven vermelde middelen met euro's gefinancierd.  De cruciale vraag is, wie de bouw van de benodigde groene energie opwekkers gaat bekostigen. Dat zal vanuit een 'wij' standpunt uit algemene middelen gebeuren of van giften/subsidies.

Is er steun uit de provincie en de gemeente om via een pilot project hiermee ervaring op te doen? Kan een nieuw te bouwen windmolenpark voor een deel een energiegift voor alle inwoners van Peel en Maas gaan leveren? Is het mogelijk om via Peel Energie kWh af te nemen en deze weer besteden aan lokaal verbouwd voedsel en andere lokale producenten?

    Sunny fonds.pngIs het mogelijk om mensen die vrijwilligerswerk doen een beloning in Sunny´s uit een         gezamenlijke gemeente pot te doen toekomen? Hiermee wordt in het klein een                      plaatselijke circulaire economie gestart.

     Voor de waardebepaling van 'producten’, bijvoorbeeld een auto of een huis, zullen                 algoritmes ontwikkeld worden. Algoritmes waarmee van grondstof tot eindproduct             met al zijn variabelen, bepaalt wordt wat de energie investering in dat product is en               wat daarmee z'n energie economische basis-/ruilwaarde is.

      Voor emotionele waarden als de toegevoegde waarde van bijvoorbeeld het                             vrijwilligerswerk,worden plaatselijk gezamenlijke afspraken gemaakt.