De economie nu

 

In het verleden was de economie gebaseerd op ruilhandel. Later volgden fysieke voorwerpen, waaraan mensen door zijn schaarste of verschijningsvorm een bepaalde waarde hechtte, zoals schelpen, kralen, zilver en goud. Bij de invoering van papiergeld verdween de factor schaarste. Bovendien kan naar wens meer geld gemaakt worden en van een andere waarde worden voorzien.

De huidige economie draait bijna geheel op fictief elektronisch geld. Een wereldwijde standaardkoppeling van waarde tussen een voorwerp en geld ontbreekt. De waarde van voorwerpen kan daardoor per tijdseenheid fluctueren en is afhankelijk van tijdelijke inzichten. Dit systeem is verder gebaseerd op continue groei en functioneert hoofdzakelijk door grootschalig gebruik én misbruik van fossiele brandstoffen. Er vindt op grote schaal energieverspilling plaats.

Het systeem geeft volop ruimte aan het kwalijk handelen van sommige mensen. Gebaseerd op egoïsme, zelfverrijking, hebzucht, machtsmisbruik en neiging tot corruptie.

De sociale gelijkheid is ver te zoeken en de tweedeling tussen arm en rijk wordt wereldwijd steeds groter. De werkgelegenheid botst met efficiëntie, winst streven en bezuinigen. De huidige financiële markten veroorzaken regelmatig geld zeepbellen.

Een groot probleem is het opstoken van fossiele brandstoffen waarmee de energiebalans in de atmosfeer verstoord wordt. De gevolgen worden steeds duidelijker. Er vindt klimaatverandering plaats waardoor poolkappen smelten en de straalstroom van richting verandert. Gevolgen zijn meer hevige stormen, droogte, overstromingen, perioden met zeer lage en zeer hoge temperaturen en de zeespiegel stijging.

Het wachten is op het massaal ontdooien van de permafrost.

Het wordt dus de hoogste tijd een halt te roepen aan de huidige kapitalistische groei en de verspilling van grondstoffen en energie, anders gaat de wal het schip keren!

Zal de profetie uit de Openbaring van Johannes deze eeuw toch gaan plaatsvinden door een zeer grote wereldomvattende natuurramp of een wereldomvattende oorlog met alle moderne middelen?

Over ons huidige economische systeem moet fundamenteel anders gedacht worden. Welstand van landen en mensen moet niet gemeten worden via economische groei. De omvang van de aarde groeit niet en ongelimiteerde groei van kapitaal is dus niet mogelijk. Er moet een herverdeling van kapitaal komen gebaseerd op de natuurwaarden van energie en grondstoffen.

Helaas geldt voor velen die het over economie hebben, het psychologisch fenomeen dat bekend staat als het Dunning-Krugereffect: hoe dommer je bent, hoe groter de kans dat je niet door hebt dat je dom bent.