Doel Sunny Community

Stel je een wereld voor die leeft in overvloed, maar toch binnen zijn grenzen. Een wereld die regeneratief is in plaats zijn bronnen uit te putten. Waar coöperatief handelen en verbinden gewaardeerd worden. De Sunny Community streeft de creatie van zo’n wereld na. Een droom? Wij denken van niet.

                                                                        Kantoor Sunny.png

 

Samen bouwen aan een lokale energie-economie

In onze huidige economie wordt de schade aan de samenleving en het milieu vaak niet doorgerekend. De positieve impact van dagelijkse klimaatvriendelijke keuzes zijn nog niet zichtbaar terwijl dit heel erg belangrijk is. Mensen worden op dit moment niet beloond voor het maken van het voorkomen van klimaatschade.

De Sunny Community bouwt aan een wereld met mondige burgers en organisaties die hun eigen weg naar een toekomstbestendige, duurzame wereld zoeken, ontwikkelen en implementeren. Daarbij is het belangrijk om groepen mensen in alle domeinen te verbinden. Het Uitgangspunt is solidariteit en gelijkwaardigheid.

Duurzaamheid is de basis van nieuwe economische, sociale én ecologische vooruitgang en heeft daarom raakvlakken met sociale gemeenschappen, energie, regeneratieve economie en natuur.

We zien ons gesteld voor zich steeds meer opstapelende en sneller opvolgende crises: economische crises, de klimaatcrisis, het opraken van grondstoffen, ongelijkheid in de samenleving, humanitaire crises en politieke crises. Hoewel we geneigd zijn deze crises apart te beschouwen en op te lossen, komen zij alle voort uit eenzelfde basis: de manier waarop wij onszelf en de wereld rondom ons beschouwen. De oplossing moet daarom gezocht worden in een nieuwe aanpak waarbij alle componenten (economisch, sociaal, ecologisch, energie) met elkaar verbonden worden.

                        Vier domeinen.png  principes regeneratiece economy.png

Missie

Innoveren, motiveren, onderwijzen en vertegenwoordigen van een gemeenschap die streeft naar een toekomstbestendige, regeneratieve wereld.

Doelen

  • Kennis en bewustzijn vergroten door het delen van ervaringen op gebied van een regeneratieve samenleving en economie
  • Dit doen we via het Sunny Info Loket, een burgerplatform voor duurzame zaken, discussiegroepen, bijeenkomsten, tentoonstellingen en symposia te organiseren
  • Het bevorderen van mogelijkheden voor de lokale samenleving en burgers om actief bij te dragen aan de lokale beleidsvorming en regeneratieve (duurzame) initiateven te ondersteunen en te ontplooien
  • Voorbeelden zijn energiecoöperatie Peel Energie, Windpark Egchelse Heide en samenwerkingsverbanden met o.a. Plattelands Coöperatie Peel en Maas , Natuur en Milieu Federatie Limburg en partijen als de Sociale Alliantie
  • Het bevorderen van lokale bijdragen aan herstel en behoud van bestaanszekerheid
  • Het bevorderen en ondersteunen van lokale initiatieven die bezig zijn met duurzame opwekking van energie, het lokaal bufferen en gebruiken van groene energie
  • Het ondersteunen en bevorderen van initiatieven om de natuurlijke omgeving toekomstbestendig te houden en/of te maken
  • Te denken valt aan projecten als  bloemrijke akkerranden , Samen voor de Patrijs en Bijen-Impuls Limburg
  • Het bevorderen en ondersteunen recycling, hergebruik en redesigning van grondstoffen

                                                         duurzaam were;d.jpg