De Sunny Community

 
De stichting de Sunny Economy gaat via twee hoofdwegen te werk. Aan de ene kant wordt gewerkt aan het in praktijk brengen van een tastbare nieuwe economie gebaseerd op de energie-filosofie. Het gebruik van fossiele (eindige) energiebronnen wordt vervangen door het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. De Sunny ruileenheid is een belangrijk instrument om mensen te overtuigen dat we anders met energieopwekking en – consumptie om moeten gaan.

Aan de andere kant gaat de stichting als kennis- en netwerkorganisatie mensen bewust maken dat er een andere leefstijl ontwikkeld moet worden om ook voor toekomstige generaties een aangenaam leven op deze aarde te waarborgen. Dit gebeurt door informatiebijeenkomsten, dialoogtafels en symposia te organiseren en door een fysieke en digitale loketfunctie te creëren waar iedereen informatie op gebied van onze aandachtsgebieden voor duurzaamheid kan halen, brengen en delen.

Het Sunny Info Loket

Het loket is de basis voor de activiteiten van de Sunny Community. Hier kun je terecht voor alle vragen rondom duurzaamheid. Wat moet je doen om energie te besparen, je huis te isoleren of zonnepanelen aan te schaffen. Ook voor  vragen over natuurvriendelijke tuinen met meer biodiversiteit kun je hier terecht. Tevens is  het betrekken van inwoners bij duurzaamheidsinitiatieven, sociale duurzaamheid, belangrijk. Mensen hechten steeds meer belang aan eigen zeggenschap bij het bepalen van hun woonomgeving en groepsindentiteit. Wilt je meer weten over het toekomstbestendig maken van je woning en je omgeving? Dan kun je  je vragen stellen aan de medewerkers, of ter plekke een afspraak maken met een van de energiecoaches.

In dezelfde ruimte worden bijeenkomsten, tentoonstellingen, workshops en discussietafels georganiseerd. Iedereen die een idee heeft over hoe je je eigen gemeenschap toekomstbestendig kunt maken is welkom om met ons een event te organiseren of een onderwerp aan te dragen voor een discussietafel. 

We werken onder andere samen met de gemeente,  Buurkracht , Peel Energie, Plattelandscoöperatie Peel en Maas, Natuur en Milieu Federatie Limburg en lokale ondernemers en verenigingen.  

Openingstijden 

Het Informatieloket is gevestigd in het Duurzaamheidscentrum Peel en Maas aan de J.F.Kennedylaan 260 in Panningen en is geopend op dinsdagen en donderdagen van 10.00 tot 17.00 uur. Loop eens vrijblijvend binnen en laat u adviseren over de mogelijkheden in uw eigen omgeving. Het Sunny InfoLoket  is telefonisch bereikbaar op 06 47544363.

                                                           

                                                       Loket.png