Hans: Vandaag ga ik beginnen

Een stukje geschiedenis van Hans

Sietz Leeflang richtte in 1970 samen met zijn vrouw Anke de Jong milieu-proefboerderij  De Kleine Aarde op. Dit kwam voort uit de toenemende zorgen die Leeflang had over de ontwikkeling van de maatschappij, waarin de belangstelling voor mens en milieu achter dreigde te raken bij het geloof in de technologische en economische groei.
 
 
DDe Club van Rome werd in 1968 opgericht door Europese wetenschappers, om hun bezorgdheid over de toekomst van de wereld voor het voetlicht te brengen. Doelstellingen van de Club van Rome is het onderzoeken van de kwantitatieve en kwalitatieve samenhang van de wereldproblemen (bevolkingsgroei, voedselproductie, industrialisatie, uitputting natuurlijke hulpbronnen, vervuiling; uitgewerkt in een zogenaamd wereldmodel).Met de resultaten wil zij de wereld wijzen op de ernst van de problemen en regeringen en politici stimuleren tot gecoördineerde maatregelen ter verbetering van de situatie.
 
De Club van Rome kreeg in één klap bekendheid met het rapport The Limits to Growth dat in 1972 werd uitgebracht. 
Naar aanleiding van bovenstaande zocht ik contact met De Kleine Aarde en kocht het boekje 'Vandaag beginnen'.
 
Vandaag ga ik beginnen met  een nieuwe manier van leven
in huis, tuin en keuken, buurt, winkel en werkplaats,
een manier van milieubewust leven
 
Vanaf 1978 was ik bezig met het in praktijk brengen van aanwijzingen uit het boekje. Dit resulteerde in 1981 tot het verwarmen met zonlicht van de 60 m³ zwembadwater van mijn zelfgebouwde overdekte zwembad. Ik bouwde dit omdat zwemmen een goede therapie was voor mijn zoon, die een spierziekte (Duchenne Spierdystrofie)  heeft. Het water was van maart tot oktober minimaal 24 graden warm dankzij de zon.
 
 

 

         Zwembad buitenJPG            Zwembad binnen.JPG