Dialogen over Laudato si’ en de klimaatcrisis

Dialogen over Laudato si’ en de klimaatcrisis

De klimaatsituatie is een 'uitdaging van de beschaving' die ingrijpende veranderingen in de economische systemen vereist, laat paus Franciscus weten aan de politieke leiders op de jaarlijkse klimaattop in Madrid. In de encycliek Laudato Si'  riep de paus al eerder 'alle mensen van goede wil' op om met respect en eerbied om te gaan met de Aarde en de armen. De ommekeer waartoe de paus oproept is ingrijpend: economie, politiek, maatschappij, ja ook de kerk, moeten gericht zijn op het behoud van de schepping, op het verbeteren van de levensomstandigheden van de zwaksten en op het welzijn van de generaties die na ons komen. Deze  boodschap van de paus is het uitgangspunt van de Kepèlse Initiatiefgroep Behoud Lazaristenkapel voor een serie dialogen in de kapel van de Lazaristen in Panningen. Vragen zijn: ‘Wat is er aan de hand met het klimaat?’ ‘Hoe kijken we daar tegen aan’ en ‘wat kunnen we daaraan doen’. De dialogen vinden plaats op maandag 6, 13, 20 en 27 januari 2020. Als je wilt deelnemen kun je je aanmelden via raf.janssen@home.nl of 06-50202921.

Samenvatting Laudato si’

‘We moeten ons serieus afvragen of er de politieke wil is om met eerlijkheid, verantwoordelijkheid en moed, meer menselijke, financiële en technologische middelen in te zetten tegen de klimaatcrisis]’, schrijft de paus  in de pontificale boodschap aan de politieke leiders op de klimaattop in Madrid, ‘we hebben een duidelijke, vooruitziende en krachtige politieke wil nodig om een ​​nieuwe koers te volgen die gericht is op het heroriënteren van financiële en economische investeringen in die gebieden die de omstandigheden van een menswaardig leven op een gezonde planeet vandaag en morgen veiligstellen’.

Hij legde bijzondere nadruk op de rol van jongeren, die 'een verhoogde gevoeligheid tonen voor de complexe problemen die uit deze noodsituatie voortvloeien. We moeten niet de last op de volgende generaties leggen om de problemen van de vorige aan te pakken. '

Kat Kramer, de wereldwijde leider van het klimaat bij Christian Aid, verwelkomde de boodschap van de Heilige Stoel: 'De interventie van de paus in 2015, Laudato si’ , heeft bijgedragen aan het veiligstellen van de overeenkomst van Parijs en heeft de oorzaak van wereldwijde samenwerking aangezwengeld’.

Volgens Neil Thorns, de directeur van de belangenbehartiging bij het katholieke hulpagentschap Cafod, is het Paus Franciscus duidelijk dat je de klimaatcrisis niet alleen kunt aanpakken, je moet het verbinden  met bredere kwesties van milieuverval, armoede en ongelijkheid. 

Poster Laudato si.png