Opgemerkt

Opgemerkt

In tijden van centrale productie en de centrale afname van energie werd de energiebelasting en de energiewetten bedacht. De consument was het eindpunt van de energieketen en wordt voor vijftig procent aangeslagen ten behoeve van alle te innen energiebelasting.

(zie: Grondslag voor energiebelasting deugt niet en werkt niet)

De techniek om lokaal te produceren was er nog niet of nauwelijks.
Maar tijden veranderen. In vrijwel ieder dorp of wijk in onze gemeente wil de burger zelf aan de slag. De energierekening werd in de afgelopen tien jaar verdubbeld, terwijl de mogelijkheden om zelf energie te produceren enorm toenam.

De noodzaak om duurzame energie toe te passen wordt steeds duidelijker.

We moeten overstappen naar een nieuw stelsel van energieopwekking, gebruik en opslag.


De ministeries van Economische Zaken en Financiën proberen het probleem op te lossen door op dezelfde manier te denken als waardoor het probleem is veroorzaakt. Behoud van de inkomsten via de energiebelasting staat bovenaan. SalderingsregelingVermogenden zijn in staat hun onderkomens energieneutraal te krijgen. Maar het systeem heeft momenteel geen ruimte om dit ook voor de minder vermogenden mogelijk te maken. Initiatiefnemers worden daarmee dikwijls de pas afgesneden. Er is te weinig ruimte om pilots op te starten hoe het anders kan.

 

                                                                                           images.jpeg

                               Quote Albert Einstein: ‘Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt’.

Lees: Heeft Jan Rotmans gelijk, of de evolutie?        Wat is de blauwe economie?
Nu is er het initiatief van de ‘Sunny Economie’. Een geheel andere filosofie én praktische werkwijze om het idee van een circulaire en cradle to cradle economie in de praktijk toe te passen. Niet alleen de energietransitie, maar ook de gevolgen voor de sociale gemeenschap en de natuurlijke omgeving van de mens, onze aarde, worden hierin meegenomen