Het waarom

De Sunny filosofie

De energie-filosofie

 

 ‘De gemiddelde mens is van nature een 'lui zoogdier’, aldus een docent maatschappijleer op een middelbare school.

Welke eigenschappen hebben veel mensen, al of niet gevoed door genetische aanleg en leefomgeving, nog meer? Om er een paar te noemen:

  • ijdelheid
  • eigengereidheid
  • hang naar macht
  • corruptie
  • egoïsme
  • hebzucht
  • zelfverrijking
  • zelfbevrediging

 

Het huidige economische systeem is ontstaan door de 'Survival off the fittest', mede op basis van een aantal van bovengenoemde 'onhebbelijkheden' (Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken).

Deze economie is hoofdzakelijk gebaseerd op het gebruik én misbruik van fossiele brandstoffen. Als we zo doorgaan wordt het leven voor miljarden mensen op deze aardbol in de toekomst onmogelijk gemaakt. We hollen momenteel als lemmingen onze ondergang tegemoet.

Praktisch alles wat de mensen op deze bol met elkaar doen is gebaseerd op energiegebruik. Of het nu gaat om voedselproductie, wonen, transport, medische zorg, zekerheid, sociale contacten of ontspanning. Om de wereld en de mensheid te redden is een nieuwe ‘energie-filosofie’ nodig. De grondslag van al ons handelen wordt daarin afhankelijk gemaakt van en afgemeten aan een efficiënt en sociaal gebruik van duurzaam opgewekte energie.

Hiermee kunnen de menselijke negatieve eigenschappen in de kiem gesmoord worden. Want al ons doen en laten wordt dan afgerekend naar deze grondslag. Het is de basis voor een Sunny-energie economie.