Samengevat de Sunny economie

Een Energie economie

 
De Sunny Economy is een nieuwe manier van denken over onze huidige samenleving.
 
Het is een nieuwe energiesamenleving waar het duurzaam opwekken, gebruiken, ruilen en bufferen van energie de basis vormt.
Het instrument is de Sunny, een energieruileenheid van 8400 kJ, ofwel de energie uit voedsel die een volwassene per dag nodig heeft om in leven te blijven. Daarmee wordt energie uit voedsel gekoppeld aan arbeids- en  levenstijd van mensen. De Sunny  vertegenwoordigt ook 2,3333 kWh en zodoende is er een koppeling met duurzame energie opwekkers.
 
De Joule is een internationaal vastgestelde natuurkundige SI eenheid.  De Sunny is daarmee 100 % waardevast en dus niet te koppelen aan gangbare muntsoorten die van minuut tot minuut in waarde veranderen. De Sunny Economy is volledig losgekoppeld van de huidig gangbare economie.
 
Middels een blockchain boekhouding wordt de onderlinge energie uitruil in deze nieuwe economie geregistreerd. De overheid is in het blockchain systeem geïntegreerd voor belasting heffing, dit om de algemene energie behoeften af te dekken,.
 
Met algoritme berekeningen wordt de energie basiswaarde van fysieke zaken vastgesteld.
Mentale waarden worden in gezamenlijk overleg vastgesteld. De gezamenlijk aangeschafte energie opwekkers vormen de waardevaste energie pensioen voorziening.
 
Op termijn moet iedereen een onvoorwaardelijke gratis basis energie gift krijgen voor het bekostigen van zijn plaatselijke primaire levensbehoeften als voedsel, kleding en onderdak. Dit is de sociale component van de Sunny 'wij' economie. Hier bovenop is voor iedereen naar eigen inzicht, een vastgesteld extra energieconsumptie toegestaan, de liberale component. Dit betreft mensen die maatschappelijke, sociale of culturele meerwaarde toevoegen. De gezamenlijk vastgestelde randvoorwaarden van het blockchain systeem zorgen ervoor dat kwalijke eigenschappen van mensen, als bijvoorbeeld zelfverrijking, niet aan de orde kunnen komen.
 
Op het energieverbruik is de Sunny filosofie van toepassing.

De grondslag van al ons handelen wordt afhankelijk gemaakt van en afgemeten aan een efficiënt en sociaal gebruik van duurzaam opgewekte energie.

Het streven is op korte termijn als pilot, in eerste instantie binnen de gemeente Peel en Maas een lokale circulaire en cradle to cradle economie op basis van de Sunny Economy op te starten.