Het doel van deze site

Het doel van deze site

Deze site is de 'Genesis' van een vernieuwende, alternatieve wereldwijde economie.gebaseerd op het gebruik en uitwisseling van hernieuwbare energie.

  • De economie sluit toepassen van fossiele brandstoffen en kernenergie uit
  • Het welzijn van de totale wereldbevolking is een uiteindelijk doel
  • Ze zal een halt toeroepen aan het opwarmen van de aardatmosfeer

Praktisch alles wat de mensen op deze bol met elkaar doen is gebaseerd op energiegebruik. Of het nu gaat om voedselproductie, wonen, transport, medische zorg, zekerheid, sociale contacten of ontspanning. Om de wereld en de mensheid te redden is een nieuwe ‘energie-filosofie’ nodig.

De Sunny Economy filosofie.

De grondslag van al ons handelen wordt afhankelijk gemaakt van en afgemeten aan een efficiënt en sociaal gebruik van duurzaam opgewekte energie. Hiermee kunnen menselijke negatieve eigenschappen in de kiem gesmoord worden. Want al ons doen en laten wordt dan afgerekend naar deze grondslag.                                                                                           

Het is de basis voor de Sunny energie-economie