Energie armoede; een onderschat probleem

Wonen, verwarming en energie zijn onderwerpen die ons allemaal aangaan. Voor steeds meer mensen overheerst echter de vraag of ze aan het eind van de maand genoeg geld hebben voor de energierekening of geld overhouden om van te eten. In Nederland heeft 10% van de huishoudens moeite met het betalen van de energierekening. De fractie PvdA/Groenlinks diende dinsdag 12 november 2019 een motie in om in de gemeente Peel en Maas in kaart te brengen welke aanvullende maatregelen genomen kunnen worden om inwoners te ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen en het gebruik van duurzame energiebronnen te stimuleren. De motie werd door de gemeenteraad aangenomen.

                                                                                   energy-poverty-naamloos.png

Dat deze inventarisatie nodig is blijkt onder andere uit de Rapportage Energiearmoede van ECN part of TNO. Zij deed onderzoek naar welke maatregelen huishoudens met lagere inkomens het beste kunnen helpen bij het omlaag brengen van hun energierekening. Naar schatting hebben ruim 750.000 huishoudens in Nederland moeite om maandelijks de energierekening te betalen. Uit het onderzoek blijkt dat ‘de doelgroep’ die in energie armoede leeft, bestaat uit verschillende groepen zoals gescheiden gezinnen, ouderen die van een minimum moeten rondkomen, of mensen met geestelijke of gezondheidsproblemen. Binnen deze verschillende groepen zijn veel huishoudens te vinden die gemotiveerd zijn om te besparen; mensen wilen leren en de eigen situatie verbeteren. Er is nog genoeg advies onbekend bij de doelgroepen en besparingen van 100 euro per jaar zijn geen uitzondering. Maar geld is niet altijd de belangrijkste drijfveer.

De energiecoaches van stichting de Sunny Economy voeren niet alleen uitgebreide scans van woningen uit met bijbehorende advies rapport. Zij geven ook tips hoe mensen op eenvoudige wijze en zonder hoge kosten zuiniger met energie kunnen omgaan. Daarbij wordt gekeken naar de wensen en mogelijkheden van de vrager. Bovendien weten de energiecoaches vaak ook de weg om ondersteuning van instanties te vragen. Wil je meer weten, kom dan eens vrijblijvend een kijkje nemen in het Sunny Info Loket en vraag naar jouw mogelijkheden of neem contact met ons op via info@suuny-economy.com.

De Armoede Val

Energiearmoede werkt als een vernauwende val. Als het huishouden er eenmaal in zit, wordt het steeds lastiger om hier uit te ontsnappen. Dit heeft onder andere te maken met de jaarlijks stijgende energiekosten. Deze kosten zijn voor mensen in energiearmoede één van de grootste kostenposten. Waar bij gewone armoede al gesproken kan worden van een negatieve spiraal, is deze spiraal bij energiearmoede vele malen erger. Energiearmoede en reguliere armoede gaan vaak hand in hand.

Energieadvies is maatwerk en mensenwerk